Bokförlag

KREATIV MOTVIKT!

ihop mot egoist-politik och orättvisa


info (a) kreativmotvikt (punkt) se

Bas för bokförlag ”Öppna ögon”

 

Varför?

Grundtanken är att många kvalitativa böcker skrivna utifrån en progressiv ståndpunkt inte når sin publik pga. de konservativa val som bokförlag gör. Vinstförväntningarna för vårt förlag bör vara låga och vi bör undvika att bli beroende av maktfaktorer som uppmärksamhet i medierna eller inköp av bokhandeln.  Vi syftar på att skapa ett starkt varumärke med en lästörstig målgrupp!

 

Innehåll

Vi riktar oss specifikt på böcker med progressiv, vänstertänkande prägel. Det kan vara bokens budskap, kritiska innehåll eller traditionsbrytande element. I början väljer vi fiktiv prosa för vuxna (romaner och novellantologier), det kan bli bredare senare.

Ett av medlen att välja ut lämpliga manus är beskrivningen av bokens politisk-/samhälleliga intentioner, innehåll eller kännetecken, utan det läser vi inte manus.

Böckerna ska dessutom ha ett litterärt värde, vara spännande och välskrivna.

Utgångspunkt ska vara att inget manus är perfekt när det kommer in, författarna ska vara beredda och förmå förbättra sitt manus efter våra anvisningar.

Namnet ”Öppna ögon” är ett arbetsnamn, det kan ändras. Det progressiva varumärket ska vara en viktig marknadsföringsmedel och författarna ska stå bakom det.

 

Ekonomi

Vi ska trycka små upplagor men alltid kunna trycka extra. Idealsituationen är att få kontakt med en partner som kan göra digitaltryck och sköta distribuering mot ett rimligt pris för att den får trycka alla våra böcker. Ett alternativ är att själva kunna sköta digitaltryck, bindning och distribution.

Vi gör skillnad mellan arbetsinsats och omkostnader (tryck, porto, extern inhyrd formgivning  etc), de båda är företagets investering. När bokens säljs ska först omkostnadsinvesteringen tjänas tillbaka, så att den investeringen kan användas för nästa bok. När initialkostnaderna har täckts, fördels vinsten mellan författare och företaget enligt en omskriven ”nyckel” (t.ex. 25% / 75%). Från företagets vinst betalas arbetsinsats, företagets overheadskostnader samt investering i nya projekt.

Från författarna förväntas ingen finansiell insats (förutom om de har kostsamma önskemål), men en rejäl tidsinvestering för marknadsföring och att instämma med att tjäna pengar först när initialkostnaderna har avbetalats. Vi kan vara flexibla med författaravtal beroende på manus, författaranhängare och hur lovande manuset verkar vara.

Företagets form kan med fördel vara handelsbolag för att undvika fasta lönekostnader. En del tjänster ska vi behöva köpa externt (frilans). Så mycket som möjligt gör vi själva.

 

Marknadsföring

Vår målgrupp kan nås med e-reklam via egen webbsida och sociala medier mm, vi ska utveckla originella former för att sätta ljus på oss. Dessutom ska författarna vara närvarande vid sammankomster med en vänsterprägel. På så vis behöver vi inte vara beroende av de stora maktfaktorerna och undviker vi mainstreamreklam som väcker negativa känslor hos målgruppen. Bokhandel och bibliotek väljs inte i första hand. Internetbokhandel är dock ett bra alternativ. Vår egen webbsida ska vara webbshop och behöver vara stark och utbrett.

 

Önskade färdigheter

Själv står jag för manushandledning och redaktion. Vi behöver en formgivare (helst en som kan göra filer som är färdiga för tryckeri), en webbdesigner (webbshop!), flera sociala medieexperter/bokambassadörer och en praktisk organisatör/finansiell ledare. Kombination av roller skulle vara bra. Idealiskt skulle vara att ha med någon som kan digitalt boktryck ock bokbinderi.

Vi behöver inte bo i samma område om vi har en väl omskriven rollfördelning.


Möjlig modell av organisationen:

Finansiell ledning och företagsorganisation

Manusutveckling                                                   

Formgivare                                  

Tryckprocess och bindning         

Orderbearbetning, distribution  

Webbsideutveckling                

Marknadsföring                         

 

Det kan t.ex. vara så att manus utvecklas i Härnösand, tryckbar fil görs i Kiruna, böckerna trycks, binds och distribueras från Halmstad medan marknadsföring och webbsidan sköts i Södertälje.


Mejla om du är intresserad! info (a) kreativmotvikt.se


Michiel van Lint