Poesi

KREATIV MOTVIKT!

ihop mot egoist-politik och orättvisa

 

Du vill att din familj här har det bra,

Samtidigt tvingas vissa med samma önskningar att dra,

Du vill ge din familj en bra framtid utan krig och sorg,

Samtidigt flyr andra hit i hopp om fred men jagas bort från våra torg,

Hur är det rättvist att ha trygghet men inte vilja dela med sig?

Vi vill säga många saker, men allt vi säger just nu är nej,

Alla människor borde ha rätt till ett värdigt liv oavsett etnicitet eller kön,

Så är det inte äntligen dags att vi går tillsammans hand i hand och sår nya frön?

 

Sara Kürcman

2e pris skrivtävling Vrid valet vänsterut

 

Kära vänner: tvivla aldrig.

Det finns tillräckligt med kämpaglöd

i varenda en av oss

för att förvandla hela jävla världen

till ett askfat.

 

Sanna Ivarsson

3e pris skrivtävling Vrid valet vänsterut

 

Det är inte ditt land

 

det är inte ditt land

det är inte mitt land

vi är bara gäster här

 

en begränsad tid formar vi

det land vi kallar vårt

 

före och efter oss finns alltid andra

vilket språk de talar vet vi inte

 

de kommer att döma oss

 

Elisabet Jonsson

info (a) kreativmotvikt (punkt) se